1

Šikmá strecha - zateplenie nad krovami

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

2

Šikmá strecha - štandardné zateplenie (izolácia medzi krovy)

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

3

Plochá strecha

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

4

Zelená plochá strecha

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

5

Odvetraná fasáda

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=4,4m2.K/W. cieľová hodnota je R=6,5 m2.K/W

6

Kontaktná fasáda

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=4,4m2.K/W. cieľová hodnota je R=6,5 m2.K/W

7

Suterén, Sokel

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=2,5 m2.K/W

8

Podlaha na teréne

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=2,5 m2.K/W

9

Strop pod nevykurovaným priestorom

Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=6,5 m2.K/W

10

Strop medzi miestnosťami

s rozdielnou teplotou vzduchu PODĽA STN 730540, R = 2,99 m2.K/W*